Home

Met Weg naar Werk richt ik mij op de afstemming mens, werk en gezondheid.

Daar waar in de mens-werkafstemming extra rekening gehouden moet worden met de belasting en belastbaarheid, ligt mijn specifieke expertise.
Ik geloof hierbij in een focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Missie: het optimaal benutten van arbeidsmogelijkheden bij mensen met gezondheidsbelemmeringen, zowel voor de werknemer als de werkgever.

Door middel van coaching, counseling, testen en trainen worden zowel individuen als groepen ondersteund in het komen tot een zo optimaal mogelijke vervulling in werk en leven.