Counseling

Counseling is een vorm van psycho-sociale hulpverlening waarbij veelal een probleem of vraag in het persoonlijk functioneren centraal staat. Weg naar Werk legt hierbij de relatie met het arbeidsfunctioneren. Soms zijn er situaties in werk of privé die, of we dat nu willen of niet, wederzijds op elkaar van invloed zijn en het algehele functioneren belemmeren. Te denken valt aan:

– gezondheidsverlies
– reorganisatie
– ontslag / werkloosheid
– verstoorde arbeidsverhoudingen
– een andere emotionele gebeurtenis

Counseling kan dan een laagdrempelige en relatief kortdurende interventie zijn in het verkrijgen van inzichten om het functioneren te verbeteren.

Weg naar Werk is gespecialiseerd in Verliesbegeleiding en Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Counseling kan worden gecombineerd met loopbaanbegeleiding en arbeidsonderzoek.

“Vechten tegen het onvermijdelijke gaat ten koste van een waardevol leven”.