Loopbaanbegeleiding

Een loopbaan is de weg die iemand aflegt in de wereld van arbeid en opleiding. De keuzes, twijfels en obstakels die je op deze weg tegenkomt, vragen soms om wat extra ondersteuning. Loopbaanbegeleiding kan worden ingezet bij allerhande vragen op het gebied van werk, scholing en carrière…

Loopbaanvragen ontstaan vaak op belangrijke kruispunten in ieders leven en vaak meer dan eens. Ze kunnen ontstaan vanuit de werknemer, maar ook vanuit de werkgever, vanuit een eigen keuze of meer gestuurd door de omstandigheden (denk aan werk naar werk trajecten zoals 2e spoor en outplacement).

Afhankelijk van de vraag, verwachtingen en persoonlijke behoeften levert Weg naar Werk maatwerk in een traject voor loopbaanbegeleiding. Daar waar zinvol zullen ook de andere diensten (arbeidsonderzoek, counseling) van Weg naar Werk in het traject worden betrokken.

De volgende fasen kunnen in een traject voor Loopbaanbegeleiding worden onderscheiden:

  • Intake
  • Counseling (indien wenselijk)
  • Persoonlijke analyse (wat wil ik, wie ben ik, wat kan ik)
  • Arbeidsmarktoriëntatie (waar wil ik werken)
  • Arbeidsmarktbenadering (solliciteren, netwerken en het gebruik hierbij van social media)\
  • Follow-up / Nazorg (indien wenselijk)

Naast coachingsgesprekken wordt gebruik gemaakt van diverse testen, vragenlijsten en (huiswerk)opdrachten.